Lamine / Laminasyonlu Camlar ve Kontra Saldırı Cam ÜnitelerLAMİNASYONLU CAMLAR Özel bağlayıcı “ Etilen Vinil Asetat ( EVA ) / Poly Vinil Butral ( PVB ) tabakalar yardımıyla iki veya daha fazla cam plakanın ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilir. Kırılma halinde parçaları yerinde tutarak yaralanma risklerini azaltır. Bu özelliği nedeniyle laminasyonlu camlar güvenlik camı olarak kabul edilir. Lamine Camlar, bir taraftan diğer tarafa istenmeyen geçişleri önlemesi veya geciktirmesi açısından da doğru bir seçimdir. Laminasyon, eğimli veya baş üstü cam uygulamalarında Isıcamların iç camları standart olarak tavsiye edilen bir uygulamadır. Lamine camlı üniteler, renksiz, harmandan renkli, kaplamalı ve ısıl işlemli ( Temperli ) camlarla birlikte değişik kombinasyonlarda oluşturulabilir. Lamine Camlar, düşük UV geçirgenliği ile eşyaların doğal renklerinin daha uzun süre korunması ve normal cama kıyasla gürültü kontrolü açılarından da yararlıdır.

Standart Lamine Cam üretimi 0,38 mm kalınlıklı renksiz PVB/ EVA ile yapılmaktadır. Proje gerekleri ve diğer ihtiyaçlara göre 0.76, 1.05, veya 1.52 mm kalınlıktaki ara bağlayıcılar da kullanılabilir.


KONTRA SALDIRI ÜNİTELERİ
“ Kontra Saldırı Üniteleri ”, can ve mal güvenliğine karşı saldırıların söz konusu olduğu yerlerde kullanılır. Karakollar, askeri binalar, psikiyatri koğuşları ve bankalar gibi binalarda hırsızlık, ateşli veya ateşsiz silahlarla saldırı ve benzeri suçların önlenmesi, suçlunun caydırılması veya suçlunun eylem sonrasında yakalanmasının kolaylaştırılması amaçlarına yöneliktir. Kontra Saldırı Üniteleri EVA/ PVB / Polikarbonat ara katmanlı laminasyonlu birleşimlerdir. Gerektiğinde cam plakalar temperli olarak da kullanılabilir. Kontra Saldırı Üniteleri topyekün direncinin belirlenmesi cam ile taşıyıcı doğramanın birlikte değerlendirilmesi ile mümkündür.
“ Kontra Saldırı Üniteleri ” 3 ana kategoride sınıflandırılabilir.
1.Darbeye dayanıklı camlar
2.İstenmeyen geçişler ve hırsızlığa karşı dayanıklı camlar
3.Ateşli silahlara dirençli camlar